Passend onderwijs

 

Met de invoering van Passend Onderwijs en het afschaffen van de REC's is de handelingsverlegenheid van scholen en leraren toegenomen.

Binnen het onderwijs ontstaat steeds meer behoefte aan professionele ondersteuning, specifieke kennis, expertise en deskundigheid.

 

REACH richt zich op het vinden van passende oplossingen en op het zo goed mogelijk laten functioneren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het regulier onderwijs.

REACH/WOUTER VAN HELDEN:

 

“Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?”

 

Wouter heeft alle stappen in onderwijsland doorlopen en draagt zijn ervaringen als leerkracht, intern begeleider, coördinator REC, schooldirecteur en begeleider van zorgleerlingen in het regulier onderwijs

graag over.

Productie van deze site: Heat, Zoetermeer